zara bedzie hurraoptymizm….

zara bedzie hurraoptymizm.

jak jeszcze nie ma.

#kryptowaluty #bitcoin