Warszawa wprowadza darmowe bilety ZTM od 60 r.ż. tylko dla kobiet!

Pasażerki już od 60. roku życia będą miały prawo do rocznych biletów seniora – przewiduje projekt uchwały, który znalazł się w porządku najbliższej sesji Rady Warszawy. Jednocześnie ogranicza on zasięg tańszych biletów 30- i 90-dniowych tylko do granic miasta.