W styczniu 2022 SZYMCZYK zabronił wnoszenia materiałów niebezpiecznych do KGP xD

ZARZĄDZENIE NR 4 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 14 stycznia 2022 r. […] §24.1. Zabrania się wnoszenia lub wwożenia na teren obiektu przedmiotów, materiałów i substancji niebezpiecznych, w szczególności: 1) broni i amunicji […] 2) materiałów wybuchowych (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)