Viktor Orban przegrywa przed węgierskim TK. Chodzi o prymat prawa UE

Węgierski Trybunał Konstytucyjny orzekł w piątek, że „nie jest w stanie zakwestionować orzeczenia TSUE ani badać nadrzędności prawa UE”. Orban zwrócił się do TK o rewizję orzeczenia w sprawie polityki azylowej. Sprawę krytykowano wcześniej jako próbę obalenia prymatu prawa UE nad prawem krajowym.