Ustawa o małżeństwach jednopłciowych przegłosowana w Senacie USA

Senat USA przyjął we wtorek ustawę, która chroni na poziomie federalnym uznawanie małżeństw osób tej samej płci. Środek ten został podjęty w odpowiedzi na obawy, że Sąd Najwyższy może unieważnić decyzję z 2015 r., która zalegalizowała ten…