Update w kwestii bana dla…

Update w kwestii bana dla cybera: Wczoraj chłopak przekroczył granicę, której przekraczać nie powinien. Nie będę tolerował grożenia mi przemocą, ani publicznie, ani na PW. Dlatego złożyłem na policję zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 190. kodeksu karnego (Groźba Karalna). Nie wiem jakie będą tego rezultaty, ale lepiej zrobić z tym coś, niż nie robić nic. W społeczeństwie nie powinno być pobłażania dla takich ludzi. Przy odrobinie szczęścia organy ścigania pozyskają od wykopu jego dane i sprawa zakończy się poprawnym ukaraniem sprawcy tego czynu.

#kryptowaluty #bitcoin #walkazpatologia