Ukraińskie miasto nazywa ulicę imieniem Romana Szuchewycza, naczelnego…

…dowódcy UPA, odpowiedzialnego za ludobójstwo ludności polskiej, w tym za rzeź wołyńską.