„Stan zagrożenia” z plejadą nagród, o których wcześniej nikt nie słyszał

Jak chwali się Ewa Stankiewicz, “Prawda o Smoleńsku”, zbiera laury na festiwalach na całym świecie. Nie dodaje że za większość z nich wystarczy zapłacić wpisowe. Teraz chce zwrotu kosztów za ten „prestiż”: Liczę, że wobec takiego sukcesu TVP przychyli się do mojej prośby zwrotu poniesionych kosztów