Sprawy o brak maseczek na zewnątrz będą umarzane po 15 maja

Nie przyjmujcie mandatów i składajcie sprzeciwy jeżeli dostaniecie wyrok nakazowy!