Rosyjska propaganda już używa Sterczewskiego, żeby uderzyć w Polskę

Szeroko komentowana „sytuacja” z udziałem PL parlamentarzysty została wykorzystana do deprecjacji obrazu Polski oraz PL elit politycznych. Przekaz: PL politycy zdolni są jedynie do organizacji „kabaretu”, a nie prowadzenia poważnych działań.