Rada Polityki Pieniężnej ponownie podniosła stopy procentowe o 50 pb do 2,25%

RPP podniosła stopę referencyjną o