Prezes SN chce ograniczyć jawność informacji publicznych

Zarzutów jest łącznie 6. Gdyby TK je podzielił, byłby to koniec z jawnością – zgodnie komentują organizacje pozarządowe, które na podstawie uzyskiwanych oficjalną drogą informacji rozliczają rząd z tego, jak funkcjonują podległe mu instytucje i jak wydają publiczne pieniądze.