Pracodawca może zwolnić pracownika PO odbytych ćwiczeniach wojskowych

Nie można wręczyć wypowiedzenia pracownikowi od momentu rozpoczęcia przymusowych ćwiczeń wojskowych do czasu ich zakończenia. Już dzień po zakończonych ćwiczeniach ochrona zatrudnienia przestaje obowiązywać.