Powstanie Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, chociaż 5 lat temu…

powstało Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa. „Czym się różnią obie jednostki? Nie mam zielonego pojęcia” odpowiedział na antenie TVN Grzegorz Cieślak, ekspert profilaktyki i prewencji antyterrorystycznej.