Polska nauka w pigułce – O 7 rano były już rozwiązania matury z matematyki.

7:30 twitter, 8 na wypoku xD. To chyba czas wprowadzić egzaminy na studia.