Policja zatrzymuje audytora, zakłada kajdanki i zamyka za kratami. Za co?

W Mławie nie ma zmiłuj. Funkcjonariusze lokalnej policji zdecydowali się nie odpuszczać tematu. Nawymyślali prawa i zamknęli audytora, który legalnie filmował lokalne obiekty Film przedstawia przebieg relacji z tego wydarzenia.