Organizator protestu przeciw lockdownowi w Australii skazany na 8 miesięcy

Organizator protestu przeciw lockdownowi w Australii skazany na 8 miesięcy więzienia.