Opętać poczuciem winy- jak przed religijną manipulacją chronić siebie i bliskich

Spostrzeżenia na temat mechanizmów i narzędzi jakimi posługuje się Kościół, w procesie produkcji swoich fanatycznych, uzależnionych od niego ofiar. Wierzący niefanatyczni są na ogół antyklerykałami, choć wydaje się, że ich stopień uzależnienia jest na podobnym poziomie jak wszystkich wierzących.