„Niewidzialne kobiety”

Książka Criado-Perez zawiera wiele dobrze udokumentowanych przykładów ignorowania kobiet w procesach projektowania rzeczywistości codziennej, która nas otacza. Do sztambucha wykopowej narracji. Sedno od 7:50.