Nie tylko konta bankowe. Rząd chce monitorować również skrytki bankowe obywateli

Nie tylko konta, ale nawet skrytki bankowe mają być monitorowane przez system. W Sejmie rozpoczęły się prace nad projektem nowej ustawy, na mocy której ma powstać System Informacji Finansowej. Ma on umożliwiać służbom gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o rachunkach bankowych.