Mirki jest afera! Santander wyrzucił do kontenera kupę dokumentów z danymi osob.

Mirek szedł do bankomatu a przy okazji znalazł kilka darmowych segregatorów. Fart życia!