Krzysztof Bosak o inteligencji

„Większa inteligencja to większe prawdopodobieństwo popadnięcia w pychę prowadzącą do nieposłuszeństwa, odrzucenia tradycji, autorytetów, podważania hierarchii, fascynacji inżynierią społeczną, technokracją, utopijnymi koncepcjami. Prostsi ludzie mają więcej pokory i umiaru.”