Kościół, czyli państwo w państwie w dobie pandemii

Rzeszowska Kuria nt. liczby wiernych w kościele: „Kościół w Polsce ma prawo zarządzać swoimi sprawami w sposób autonomiczny na podstawie prawa kanonicznego, niezależnie od działań podejmowanych przez państwo”.