Kompromitacja adwokata Jacka Wilka

Jacek Wilk wniósł pozew zbiorowy w imieniu 59 osób o odszkodowanie i zadośćuczynienie zw. z bezpodstawnym zatrzymaniem, pobierając wcześniej zaliczkę w wysokości 95 zł od każdej z nich. Sąd zdecydował jednak o odrzuceniu wniosku, ponieważ adwokat nie dopilnował na czas podstawowych formalności.