Każda autostrada w Polsce i każdy jej odcinek będzie płatny!…

Żadna autostrada w naszym kraju nie będzie już bezpłatna, a dokładniej mówiąc, żaden jej odcinek. Kierowca będzie płacił zawsze, nawet jeżeli do