Historia niszczenia mojego Peugeot 308 GTi przez ASO Interauto Kraków

Historia, jak ASO Interauto Kraków kilkukrotnie podczas napraw powoduje uszkodzenia w moim samochodzie i próbują uniknąć odpowiedzialności strasząc „kancelarią prawną”.
TLDR w komentarzu