Groźny wypadek z udziałem radiowozu w Raciborzu. Kolejne Pouczenie

Podwójne standardy, policjant powoduje kolizję na sygnale pouczony
kierowca karetki powoduje kolizję na sygnale mandat.
Od tego kolesiostwo już się żygać chce.