Firmy łamiące obostrzenia epidemiczne nie zapłacą kar

Kary nakładane na przedsiębiorców, którzy działali mimo rządowych obostrzeń, coraz częściej są uchylane. Umarzane są zarówno administracyjne kary pieniężne, jak i grzywny nakładane w postępowaniu wykroczeniowym.