Czy istnieje jedna prawidłowa interpretacja? O subiektywizmie i obiektywizmie

Czy istnieje jedna prawidłowa interpretacja? Czy dzieło literackie, utwór muzyczny, obraz można interpretować na różne, równie dobre sposoby. Czy tak samo jest z prawem? Co decyduje o tym, że jedna interpretacja jest lepsza od drugiej? Czy można coś zrozumieć bez interpretacji?