Covid-19 jest narzędziem walki o wpływy. Dyplomacja szczepionkowa kwitnie

Pandemia COVID-19 otworzyła nowy etap w rywalizacji o wpływy w skali światowej: dyplomację szczepionkową. Instrument zaliczany do kategorii soft power stał się dla graczy o globalnych ambicjach jednym ze sposobów na zmianę dotychczasowego status quo.