Co robi prokuratura w sprawie wypadku Szydło? „Udają, że nie słyszą”

Oficerowie kłamali na rozprawie. W państwie praworządnym tego samego albo następnego dnia prokuratura złożyłaby wniosek do sądu o ponowne przesłuchanie wszystkich związanych ze sprawą funkcjonariuszy BOR pod przysięgą oraz rozważałaby wszczęcie śledztwa dotyczącego składania fałszywych zeznań