Cała prawda o adopcji dzieci przez pary homoseksualne

Everyday Hero, uładzona i kulturalna wersja Koroluka, rozprawia się z mitami w temacie, ze szczególnym naciskiem na debunking tzw. raportu Regnerusa.