Bunt we Francji. Merowie nie będą kontrolować „paszportów sanitarnych”

We Fréjus mer miasta David Rachline nie będzie kontrolował „przepustek sanitarnych”. Dodał, że nie będzie mobilizował podległej mu policji do takich