Banaś: „Mam trochę żal do redaktora Mazurka”

„Gdyby redaktor Mazurek zaprosił mnie na urodziny, mógłbym przedstawić sprawozdanie z działalności NIK większej liczbie posłów niż była w Sejmie” – napisał na Twitterze szef NIK Marian Banaś. Szef NIK w czasie imprezy urodzinowej musiał przemawiać do niemal pustej sali.