Austria planuje, że za pobyt w więzieniu osoby nieszczepione będą musiały płacić

A ponadto początkowe 4 tygodnie więzienia za odmowę zaszczepienia się będzie można przedłużać do 1 roku więzienia. Osadzeni niezaszczepieni będą izolowani od osób zaszczepionych.