740 tys. zł kary dla trzech influencerów za promowanie piramid finansowych

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, że Mateusz Gużda, Zbigniew Lemański i Bartłomiej Żukiewicz prowadząc serwisy internetowe i profile na platformach społecznościowych, propagowali zakazane systemy promocyjne typu piramida. Nałożył na nich ok. 740 tys. zł kar.